Xây tháp người

Một tập thể đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh, sự khéo léo và thành quả tốt nhất. Đây là một trò chơi khởi động để đưa tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần thật sự hứng khởi trước khi bắt đầu cho những cuộc đua tranh đầy thử thách. Đội nào sẽ có đủ sức mạnh để đạt được đỉnh cao nhất của trò chơi, hãy xây tháp người cao nhất nào.

Xây tháp người

xay tháp người teambuilding

Cùng khởi động nào

xay tháp người teambuilding

Luôn đòi hỏi sự khéo léo và sức mạnh tập thể

xay tháp người teambuilding

Nằm trong một chuỗi những hoạt động khơi dậy tinh thần đoàn kết, chuẩn bị cho những hành trình thử thách tiếp theo. Trò chơi mang đến cho tập thể tinh thần vì một người để dành chiến thắng.