Đón bẩy đến mục tiêu

Để luôn dẫn đầu và đạt được mục tiêu của nhóm, mục tiêu của công ty, mỗi thành viên sẽ là một hạt nhân để xây dựng một bộ máy hoàn hảo, cùng hướng đến mục tiêu chung.

Đón bẩy nhắm đến mục tiêu

team building đòn bảy nhắm mục tiêu

Trò chơi lắp ghép cỗ máy đòn bẩy, nhắm đến mục tiêu của nhóm, thử thách đưa ra là nhanh và chính xác nhất.

team building đòn bảy nhắm mục tiêu

Thông qua trò chơi, mỗi thành viên sẽ như được tạo động lực, đòn bẩy để hoàn thành công việc nhanh và chính xác nhất.

team building đòn bảy nhắm mục tiêu

Và tận hưởng niềm vui chiến thắng.