Bước chân khổng lồ

Trò chơi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của những thành viên để có thể đi nhanh nhất và xa nhất. Đội chiến thắng sẽ là đội có một leader tốt nhất và những thành viên khéo léo nhất.

Bước chân khổng lồ

team building bước chân khổng lồ

Một người vì mọi người để bạn có thể đi nhanh nhất và xa nhất.

team building bước chân khổng lồ

Leader sẽ là người dẫn dắt sự tiến bộ của cả nhóm. Tinh thần vì đồng đội sẽ giúp vượt qua thử thách bước chân khổng lồ.