Kick-start Khởi đầu mới

Kick-start Khởi đầu mới

Chương trình nhằm đẩy mạnh tinh thần và lòng tự hào của mỗi thành viên đối vớ...

Kick-start Khởi đầu mới

Cùng nhau chiến thắng

Thông qua các hoạt động xây dựng đội ngũ, nhân viên có thể học cách giao tiếp t...

Cùng nhau chiến thắng

Vươn tầm cao mới

Hoạt động Team Building  xây dựng nhóm có thể giúp phát triển sự tin tưởng giữa c...

Vươn tầm cao mới

Sức mạnh của sự gắn kết

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tri ân CB-CNV của công ty Đẩy mạnh ti...

Sức mạnh của sự gắn kết