Xây cầu Da Vinci

Xây một chiếc cầu vững chắc mà chỉ bằng những thanh gỗ, bạn cần phải vận dụng nguyên tắc xây cầu của Leonard Da Vinci, ghép những đoạn thẳng sao cho tạo thành một cấu trúc vũng chắc tạo thành cây cầu có thể đi lại trên đó. Trò chơi này đòi hỏi một chút tư duy và phối hợp tập thể, khéo léo và bạn có thể tạo ra một mô hình hoàn hảo cũng như xây dựng một tổ chức công ty cần sự gắn kết chặt chẽ và ăn khớp. Sự bí ẩn và kỳ diệu của trò chơi chắc chắn sẽ giúp đội ngũ nhân viên của bạn được rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.

Xây cầu Da Vinci

team building xây cầu da vinci

Trò chơi trí tuê và đòi hỏi sự khéo léo của tập thể

team building xây cầu da vinciMột kiến trúc hoàn hảo, xây dựng kỹ năng bạn có thể áp dụng trong công việc?

team building xây cầu da vinci

Tập thể tự do sáng tạo và xây dựng mô hình những cây cầu vững chắc, từ đó nâng cao tinh thần và trí tuệ tập thể.